NanoFog Evolution

Vysokotlaký tryskový zvlhčovač

Tento tichý a nenápadný tryskový jednosložkový zvlhčovač je ideální pro komerční budovy, které nemají centrální vzduchotechnické jednotky. Trysky jsou sotva slyšitelné, jen 10 cm vysoké s výkonem do 3kg/h a rychlým odpařováním. Možná kombinace více trysek s centrálním ovládáním až do zvlhčovacího výkonu 200kg/hod. a nezávislé regulace v jednotlivých místnostech.

Vlastnosti a výhody :

  • malé, atraktivní a diskrétní trysky v místnosti
  • velmi tichý provoz
  • ideální pro budovy bez centrálního rozvodu vzduchu
  • individuální ovládání jednotlivých zón

Popis činnosti:

Při požadavku na vlhčení v dané zóně, aktivuje PLC regulace vysokotlaké čerpadlo. Jakmile je v okruhu dosažen pracovní tlak 85 bar jsou v příslušné zóně aktivovány distribuční elementy (otevřou se elektromagnetické ventily) a zvlhčuje se. Při činnosti čerpadla, je neustále snímám tlak přívodu vody, proud motoru a pracovní tlak vody. Pracovní tlak 85 bar je zajištěn pomocí regulátoru tlaku. Nedostatečný přívodní tlak přeruší činnost systému. V případě nízkého pracovního tlaku (a současném chodu čerpadla) dojde také k přerušení činnosti systému. Naopak při zvýšení pracovního tlaku nad limitní hodnotu dojde k otevření mechanického přetlakového ventilu, což vede ke snížení tlaku v rozvodu (voda teče přes by-pass do odpadu). Při havárii, např. protržení vysokotlaké hadice, dojde k okamžitému zastavení chodu čerpadla. Kdykoliv dojde k zastavení čerpadla HighPur vlivem překročení limitních hodnot či nějaké poruchy, je okamžitě aktivován bezpečnostní elektromagnetický ventil,Vysokotlaký systém který během několika sekund sníží tlak v okruhu. Poruchové stavy jsou signalizovány pomocí LED na čerpadle HighPur.

schéma zapojení tryskového systému

schéma zapojení tryskového systému

PRODUKTY