Finishingpoint
 
menu
 
 
 
 
 
 
  Administrativní budovy
 

Adiabatické zvlhčovače
 Zvlhčovače pro klimatizační jednotky
• Condair Dual
• Condair SH2

• Condair FastFog II
 Mobilní zvlhčovače a čističky vzduchu
Defensor ABS3novinka
• Defensor PH15, PH27

Parní zvlhčovače
 Parní vyvíječe elektrické
• Condair EL novinka
• Condair RS
 Parní vyvíječe plynové
• Condair GS
 Distributory páry
• Optisorp
 Zvlhčovače pro tlakovou páru
• Condair Esco

Zdroje chladu
Chillery s vodou chlazeným k.
• Emicon RWE, RWS, RWH
Chillery se vzduchem chlazeným k.
• Emicon RAE, RAS, RAH
Chillery se odděleným k.
• Emicon MEE, MES, MEH
Kondenzační jednotky
• Emicon MCE, MCD

Přesná klimatizace
Emicon Millenium
• Emicon Millennium EDA, UV

Dveřní clony
Dveřní clony designové
• Delta, Ellipse, Saphir, Charisma,
Topas, Rondo


ALP vzduchovody
• ALP

   
  Adiabatické zvlhčovače
 Zvlhčování vodou je adiabatické (vzduch při navlhčení mění svoji teplotu
po adiabatě-ochlazuje se). Adiabatické zvlhčování vyvolává u některých lidí
negativní emoce, neboť mají tento princip spojený se zastaralými cirkulačními pračkami vzduchu, které se používali v minulosti a byly zdrojem mnoha
hygienických rizik a provozních problémů.

Moderní adiabatické zvlhčovače pro klimatizační jednotky pracují pouze
s čerstvou vodou (nejsou cirkulační), voda je navíc upravena demineralizací.
Proto je možné zaručit vysokou hygienu, bezpečnost a spolehlivost provozu.

Adiabatické zvlhčovače se hodí pro střední a vyšší výkony. Jejich výhodou
je nízká spotřeba elektrické energie, vysoká účinnost, malé rozměry, stavebnicová konstrukce (možnost snadné náhrady zastaralých praček vzduchu ve stávající zařízeních). V některých aplikacích lze s výhodou využít také chladícího efektu.

Pro průmyslové aplikace nabízíme široký sortiment trysek pro přímé vlhčení
vzduchu vodou.

 

Zvlhčovače pro klimatizační jednotky >
Condair Dual Condair SH2  Condair FastFog II

Mobilní zvlhčovače a čističky vzduchu >
Defensor ABS3  Defensor PH15, PH27