Finishingpoint
 
menu
 
 
 
 
 
   
  ALP

Dodávka materiálu a příslušenství pro výrobu hliníkových vzduchovodů s integrální izolací ALP

 

 


Přednosti vzduchovodů ALP

 
 
 • snadná výroba s minimálním výrobním vybavením,
  lze vyrábět i přímo na stavbě,
 • vzduchovody ALP plně nahradí vzduchotechnické potrubí vyrobené z pozinkovaného plechu s izolací,
 • použití do jakéhokoliv prostředí, včetně venkovního, funkčně i esteticky perfektní, možnost barevných nátěrů,
 • panely, ze kterých se vzduchovody ALP vyrábějí, jsou
  samočinně uhasitelné,
 • dokonalá parotěsná izolace, prakticky vyloučena kondenzace vně i uvnitř, vynikající těsnost,
 • úplná korozivzdornost, prakticky neomezená životnost,
 • vzduchovody vykazují zvýšený útlum vzduchovodem přenášeného hluku,
 • nízká váha, tudíž snadná manipulace a montáž,
 • projektování: pro výrobu i montáž vyhovují projekty zpracované stejně jako pro běžné vzduchovody sk. I. Při použití ALP vzduchovodů není nutné dodržovat obvyklou rozměrovou řadu. Běžná délka rovných kusů: 4000 mm
 • vzduchovody ALP jsou samonosné
 


Technické charakteristiky panelů ALP

 • polyisokyanátový sendvičový panel, který je z obou stran krytý hliníkovou fólií
 • rozměry: 4000 x 1200 x 21 mm nebo 4000 x 1200 x 30 mm
 • hustota izolační pěny: 48 kg/m³
 • váha panelu: dle druhu panelu 1,2-1,9 kg/m²
 • tloušťka Al fólie: dle druhu panelu 80 µm nebo 200 µm
 • povrch panelu: hladký nebo gofrovaný
 • součinitel tepelné vodivosti: 0,0200 W/m.K
 • součinitel prostupu tepla: 0,93 W/m².K
 • tepelná odolnost: +110 °C, - 35 °C


Montáž

Pro výrobu i montáž vyhovují projekty zpracované stejně jako pro běžné vzduchovody skupiny I. Systém ALP je velice variabilní, při jeho použití není nutno dodržovat obvyklou rozměrovou řadu. Běžná délka rovných kusů je 4000 mm.
Pro montáž vzduchovodů ALP je k dispozici široká řada hliníkových nebo plastových profilů.

Přírubový profil spojí pomocí bajonetového profilu dva vzduchovody k sobě.
Tak vznikne rozebíratelný přírubový spoj. Pomocí dalších profilů se dají upevnit do hotového vzduchovodu běžné vyústky s krčkem, regulační klapky, filtry, anemostaty, flexohadice, ocelové úchytky, kulaté potrubí apod.

Nářadí, které je potřebné k výrobě vzduchovodů ALP je velmi skladné, tudíž se může převážet ze stavby na stavbu a již v dílně předem připravené nařezané díly potrubí se mohou slepovat pomocí speciálního lepidla až na stavbě. Tento výrobní postup snadno vyřeší i takové nepříjemnosti, jako jsou chybné výpočty nebo změny během stavby. Přímo na místě se dají případné rozdíly mezi projektem
a skutečným stavem rychle změnit. Hotové potrubí se dá snadno upravit dle potřeby. Průměrná produkce 2 pracovníků s manuálním operativním vybavením vyrobí 30 - 40 m2 za směnu, tj. cca 700 - 800 m² za měsíc.

Školení

Pravidelně jsou pořádána školení nových výrobců vzduchovodů ALP
(předání know-how) za účelem dosažení odpovídající odbornosti a nutné praktické zručnosti. školení je prováděno v České republice. Na závěr každého školení obdrží účastníci certifikát, který je opravňuje k výrobě a montáži vysokohodnotného systému vzduchovodů.

 

< zpět