Finishingpoint
 
menu
 
 
 
 
 
 
  Calorex
 

Odvlhčování a větrání bazénů
Bazénové odvlhčovače lokální cirkulační
• Calorex DH
Bazénové klimajednotky
• Calorex Variheat, DELTA

Technologické odvlhčování
Stavební kondenzační odvlhčovače
• Mobilní / stacionární Calorex

Adiabatické zvlhčovače
 Mobilní zvlhčovače a čističky vzduchu
• Calorex Century IV

Tepelná čerpadla
TČ pro ohřev venkovních bazénů
• Calorex AW

   
  Adsorbční odvlhčování
 

Správná výrobní praxe a skladování materiálů je v řadě případů
nemyslitelná bez dodržení požadavků na nízkou vlhkost.

V našem sortimentu naleznete účinné kondenzační odvlhčovače
pro standardní podmínky v mobilním nebo stacionárním provedení.

Pro dosažení extrémně nízkých vlhkosti a odvlhčování za nízkých teplot
nabízíme adsorbční odvlhčovače s maximální jímavostí vlhkosti a vysokou
trvanlivostí silikagelových rotorů.
 

Stavební kondenzační odvlhčovače >
Mobilní / stacionární Calorex