Finishingpoint
 
menu
 
 
 
 
 
 
  Odvlhčování
 

Odvlhčování a větrání bazénů
Bazénové odvlhčovače lokální cirkulační
• Calorex DH
Bazénové klimajednotky
• Calorex Variheat, DELTA

Adsorbční odvlhčování
Adsorbční odvlhčovače přenosné
• DST Seibu Giken DR
DST Seibu Giken stacionármí
• DST Seibu Giken, RZ, DC, DR
Kondenzační odvlhčovače
• Mobilní / stacionární Calorex

   
  Odvlhčování a větrání bazénů


Odvlhčování bazénů je důležité nejen z hlediska komfortu,
ale především kvůli ochraně stavební konstrukce a snížení
energetické náročnosti provozu bazénu.

Nabízíme lokální odvlhčovače nebo bazénové klimajednotky
pro napojení na rozvody VZT.
 

Bazénové odvlhčovače lokální cirkulační >
Calorex DH

Bazénové klimajednotky >
Calorex Variheat, DELTA