Finishingpoint
 
menu
 
 
 
 
 
 
  Odvlhčování
 

Odvlhčování a větrání bazénů
Bazénové odvlhčovače lokální cirkulační
• Calorex DH
Bazénové klimajednotky
• Calorex Variheat, DELTA

Adsorbční odvlhčování
Adsorbční odvlhčovače přenosné
• DST Seibu Giken DR
DST Seibu Giken stacionármí
• DST Seibu Giken, RZ, DC, DR
Kondenzační odvlhčovače
• Mobilní / stacionární Calorex

   
  Adsorbční odvlhčování
 

Správná výrobní praxe a skladování materiálů je v řadě případů
nemyslitelná bez dodržení požadavků na nízkou vlhkost.

V našem sortimentu naleznete účinné kondenzační odvlhčovače
pro standardní podmínky v mobilním nebo stacionárním provedení.

Pro dosažení extrémně nízkých vlhkosti a odvlhčování za nízkých teplot
nabízíme adsorbční odvlhčovače s maximální jímavostí vlhkosti a vysokou
trvanlivostí silikagelových rotorů.
 

Adsorpční odvlhčovače přenosné >
DST Seibu Giken DR

DST Seibu Giken stacionármí >
DST Seibu Giken RZ, DC, DR

Kondenzační odvlhčovače >
Mobilní / stacionární Calorex