Finishingpoint
 
menu
 
 
 
 
 
 
  Zvlhčování
 

Adiabatické zvlhčovače
 Průmyslové zvlhčovače
• Draabe Airfog
• Draabe Microcool
• Draabe TurboFog
• Airwin Boga
 Zvlhčovače pro klimatizační jednotky
• Condair Dual
• Condair SH2

 Mobilní zvlhčovače a čističky vzduchu
Defensor ABS3novinka
• Defensor PH15, PH27
• Calorex Century IV

Parní zvlhčovače
 Parní vyvíječe elektrické
• Condair EL novinka
• Condair RS
 Parní vyvíječe plynové
• Condair GS
 Distributory páry
• Optisorp
 Zvlhčovače pro tlakovou páru
• Condair Esco

   
  Zvlhčování
  V zimním období dochází při vytápění budov k vysušování vzduchu.
Suchý vzduch negativně působí na obranyschopnost sliznic proti baktériím
a virům, způsobuje pálení očí a ospalost. Proto je nezbytné zajistit v prostorech
s dlouhodobým pobytem lidí, jako jsou administrativní budovy, obchodní centra, nemocnice atd. správnou vlhkost vzduchu pro udržení příjemného a zdravého klimatu.

Správná vlhkost vzduchu je neméně důležitá také v průmyslových
a potravinářských provozech pro udržení optimálního klimatu důležitého pro technologické procesy, snižování elektrostatického náboje, zachování vlastností surovin atd.

Firma Flair a.s. má více než desetileté zkušenosti s aplikací zvlhčovačů pro nejrůznější použití, od administrativních a obchodní budovy, přes nemocnice
a čisté prostory až po náročné průmyslové aplikace, kde je nutné dodržet úzké tolerance vlhkosti.


Adiabatické zvlhčovače >

Parní zvlhčovače >