Adsorbční odvlhčovač Frigosorb F-31

Mobilní adsorbční odvlhčovač vhodný pro uzavřené prostory

Adsorbční jednotka F-31 má velmi nízkou spotřebu energie a funguje dobře při nízkých teplotách. Vhodné pro uzavřené prostory, veškerá vzdušná vlhkost je proměněna v kondenzát. Opláštění je vyrobeno z nerezové oceli .
Jednotka F-31 je vybavena vysoce kvalitním rotorem D-MAX, který je také omyvatelný. 

Odvlhčovací výkon při 20°C / 60% r.v.
1,1 kg/h, průtok suchého vzduchu 400 m3/h

Hlavní výhody :

  • Omyvatelný rotor
  • Nepřetržitý provoz při nízkých teplotách
  • Opláštění z nerezové oceli
  • Nízká spotřeba energie
  • Standardně vybaven hygrostatem

Způsob zapojení

Frigosorb – vstupující vlhký vzduch je nejprve ohříván pro účel regenerace. Po vyvázání vlhkosti v regeneračním sektoru rotoru je vzduch ochlazen na výparníku a odvlhčen kondenzačním principem před konečným průchodem odvlhčovacím sektorem rotoru. Patentovaný princip Frigosorb se obejde bez samostatného výdechu vlhkého regeneračního vzduchu. Oproti obvyklému příkonu adsorbčního odvlhčovnání je spotřeba energie pouze 1/3.


Regenerace silikagelu

Při pomalém otáčení prochází postupně rotor D-Max nasycený vzdušnou vlhkostí regeneračním sektorem, kde je vystaven proudu horkého vzduchu o teplotě až 140°C. Pro regeneraci se používají elektrické ohřívače (polovodičové nebo odporové).

Regulace výkonu

Odvlhčovače používají polovodičový ohřívač, který lze snadno regulovat škrcením průtoku regeneračního vzduchu, případně externím čidlem vlhkosti. 

Rotor Seibu Giken

rotor DST

PRODUKTY