Zadavatel servisu:

Přesná adresa zásahu:

*Firma:

Adresa:

*Adresa:

shodná se zadavatelskou adresou:

IČO/DIČ:
Požadovaný termín:
*Jméno a přijmení:
*Kontaktní osoba :
*Telefon :
*Telefon:
E-mail :
(pro zasláni potvrzení)
E-mail :
objednává následující činnosti:
šéfmontáž zařízení
servisní zásah
preventivní servisní prohlídku
U zařízení: ( typ,rok výroby, připadně výrobní číslo)
*fakturační adresa :
jiná:
IČO/DIČ:
Adresa:

 

 

poznámky:

Servisní ceny a podmínky :
Servisní práce:
560kč/hod
Dopravné:  
po Praze - paušál
480,00 kč
mimo Prahu do 100 km
13,50kč/km
mimo Prahu do 500 km
12,50kč/km
mimo Prahu nad 500
10kč/km
1. Zákazník odeslánim vyjadřuje souhlas s výše uvedenými cenami a zároveň se zavazuje uhradit fakturu, a to ve lhůtě splatnosti. Pokud se jedná o zásah v rámci reklamace, zákazník se odeslánim zavazuje, že v případě neuznání reklamace výrobcem je povinen uhradit vyměněný díl.
2.Při nesplnění stavební připravenosti jsme nuceni Vám fakturovat marný výjezd servisního technika. Při nepřítomnosti zástupce objednatele na místě montáže (zprovoznění) si vyhrazujeme právo fakturovat provedené práce i bez potvrzeného montážního listu.

 

Prosím opište tento kod
  
 Flair, a.s., Jihlavská 512/52, Praha 4 
Tel.: 241 774 105, Fax: 241 774 106
e-mail:info@flair.cz, www. flair.cz
IČO:61859915 DIČ CZ61859915
Bankovní spojení: ČSOB Praha 1
Č.účtu: 200001593/0300